Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2645 Are Kroken - Restaurering av stabbur i Brubakka

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av stabbur i Brubakka

Stabburet eies av Are Kroken. En rapport forteller at bygningen har preg av å være fra 1600 tallet. Ifølge eier og bygdeboken for Budal er taket på gården ikke omtekt i manns minne.

Elling Jørgensen Brobakk ble født på Brubakken i 1846 og hadde gården til 1909. Han har fortalt at stabburet ikke var tekt om i den tiden han kunne minnes. 160 år er en formidabel alder på en tekking med never og overdekking av jord/torv.

Det er rimelig å tro at tømringen er fra 1600-tallet og kanskje tidligere. Taket er interessant, ikke bare pga. alder, men også pga. ulike tekniske detaljer med tro, ringved, kolvar og kroknev (torvhaldskrokar). Det er unikt å se så gamle løsninger på et stående hus.

www.kirkenssosialtjeneste.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss