Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2624 Jan Erik Sørhaug - Restaurering av Bureisningsbygg på Heimstad i Bjørndal

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av Bureisningshuset i Bjørndalen

Selskapet Ny Jord kjøpte i sin tid opp jord i Bjørndalen og delte jorda ut i parseller til personer som ville starte med jordbruk. Jan Erik Sørhaug er eier av det første bureisningsbruket i Norge, som nå trenger restaurering.

Bureisningsbruket i Bjørndalen har ikke bare historisk verdi for grenda og Nærøy kommune, men er også av nasjonal betydning og representerer en viktig del av norsk landbrukshistorie. Det første våningshuset som ble bygget på gården er fra 1912 og er tegnet av den landskjente arkitekten Carl Berner. Restaureringen er derfor også av arkitekthistorisk betydning.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss