Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2617 Geitbåtmuseet - Akutte sikringsmidler til båtsamling - Fase 1 av Rehabiliteringsprosjekt

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til finansiering av en midlertidig hall for oppbevaring av båtsamlingen med tilhørende gjenstander - Fase 1 av Rehabiliteringsprosjektet

Museets hovedbygning, Sliperiet fra 1912, med båtsamling og verksted har skader etter brann og bruk av sjøvann til slukking i 1964, frostskader i overflater etter bruk av uheldig type maling, og etter alminnelig forfall gjennom en årrekke. Taket står med sin opprinnelige konstruksjon, der bæreverket er utført i klinket stål. Sjøvannet fra 1964 og manglende vedlikehold ellers har medført betydelige rustskader på taksperrer og støtter. Taket står i fare for å rase sammen når som helst. Særlig er snølast på taket om vinteren en akutt risikofaktor.

Geitbåtmuseet er i en situasjon der museets hovedbygning representerer en risiko for både samlingene, de ansatte og for enhver form for drift i og ved bygningen.
Det industrielle kulturminnet som denne bygningen etter Enge tresliperi representerer, står i overhengende fare for å gå tapt.

I dag er driften ved Geitbåtmuseet knyttet til sliperibygningen. Museet er, som museum og som eier av dette industrielle kulturminnet, avhengig av støtte for å rehabilitere bygningen. I en rapport blir det definert et kortsiktig arbeid for umiddelbar gjennomføring med sikte på å etablere en midlertidig sikring av båtsamlingene og annet utstyr. Samlingene må uansett flyttes ut før en rehabilitering kan gjennomføres. I regionen som Geitbåtmuseet ligger, er det ikke tilgjengelig lagerplass som kan leies, og en må derfor leie eller erverve en lagerhall av plastpresenning

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss