Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2615 Trond Hjorteland - Ombygging av Ryfylke-løe

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til kostnader til utbedring av gammelt reisverk og andre bevaringsrelaterte kostnader i forbindelse med gjenoppbygging av Ryfylke-løe på Hjorteland i Suldal

Trond Hjorteland søker om midler til en løe på Hjorteland i Suldal kommune, som er registrert i verneklasse B i Sefrak-registeret. Ifølge en tilstandsvurdering fra Ryfylkemuseet er løa typisk for Ryfylke regionen, og deler av byggeteknikken (stavkonstruksjonen) kan være fra 1700-talet. Løa står nå nedfalls, men reisverket, inklusive stavkonstruksjonen, er i nokså god stand. Eieren ønsker å ta vare på så mye av den gamle byggeteknikken som mulig under gjenoppbyggingen - og at bjelker og reisverk skal være synlige fra innsida. Utsiden av bygget skal gjøres likt den gamle løa, med torvtekking og stående ubehandlet bordkledning, slik som Ryfylkemuseet tilrår.

Det er et ønske om at dette «vern gjennom bruk»-prosjektet kan ivareta tunet i Lia, samt beholde så mye som mulig av den gamle byggeteknikken og få den synlig fram fra innsida av bygget.

Ryfylkemuseet uttaler blant annet: Aller helst burde løa tas vare på som et uthus uten moderne inngrep. Men under parolen «Vern gjennom bruk» er det mulig å skape nytt liv i bygningen. Dette må gjøres svært forsiktig om en ikke skal mista særpreget. Det er konstruksjonen og den ytre formen som er viktig å ta vare på.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss