Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2613 Norges Astma- og Allergiforbund - Oppussing av Geilomo barnesykehus

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til sprinkling av hovedbygget ved Geilomo barnesykehus

Norges Astma- og Allergiforbundet jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem. NAAF er en interesseorganisasjon for alle som er opptatt av forebyggende helse. Det er ca. 15 000 medlemmer. NAAF er inndelt i 10 regioner og har ca. 60 lokalforeninger og storlag landet over. Forbundet eier og driver Det Norske Helse-senter på Gran Canaria og Geilomo barnesykehus, som driftes av Rikshospitalets Barneklinikk.

Geilomo er landets eneste spesialsykehus for rehabilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og medfødt hjertefeil. Sykehuset eies av Norges Astma- og Allergiforbund, og driftes av Oslo Universitetssykehus som en avdeling under kvinne-/barneklinikken. Sykehusets beliggenhet på Geilo gir fantastiske muligheter for fysisk aktivitet hele året, og personalet har høy kompetanse og lang erfaring i habilitering.

Riktig behandling i kombinasjon med frisk fjelluft gjør at barna raskt fungerer bedre. Da ligger alt til rette for å begynne å trene opp kroppen, venne seg til fysisk aktivitet og friluftsliv, og lære sin egen kropp og dens muligheter å kjenne. Barna opplever mestring og får gjennom dette styrket sin selvtillit. Målet er at barna skal fortsette å være fysisk aktive etter hjemkomsten.

Geilomo ivaretar barnas rett til læring under oppholdet, og tilbyr et fullverdig pedagogisk tilbud gjennom egen skole.

Geilomo Barnesykehus må pusses opp både utvendig og innvendig. Som en del av denne oppgraderingen er det viktig å oppgradere brannvarslingen og å sprinkle hovedbygningen for på en trygg måte å kunne fortsette å bruke bygget til overnatting.

http://www.naaf.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss