Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2610 Elsa Mikalsen - Istandsetting av vinduer på Villa Glitre i Oslo

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av vinduer på Villa Glitre i Oslo

Villa Glitre ligger på Nordstrand i Oslo kommune. Villaen er bygget i 1917 og har en rekke originale detaljer. Eiendommen var da dobbelt så stor, med adkomst fra Munkerudveien. I tillegg til hovedhuset var det et uthus med «låvebru» i gavlen og en lekestue på eiendommen. Uthuset ble revet tidlig på 1980-tallet, mens dukkehuset fra 1918 står fremdeles og skal settes i stand.

Villa Glitre trenger nå å utbedre samtlige av husets vinduer. Vinduene er malingsslitte, mangler kitt og flere av dem har råte i bunnen. Rammene skal sendes til vindusverksted for istandsetting, mens karmene settes i stand der de står i veggen.

http://www.lundevann.org/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss