Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2609 Leksvik Historie- og Museumslag/ eier. Stift. Leksvikmuseet - Konserveringsarbeid på Ner-Killingberg

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 38.169 til konserveringsarbeid på Ner-Killingberg

Det var læreren Johan Killingberg som eide gården fra ca. 1890 til 1913, som stod for utsmykningen. Killingberg var spesielt opptatt av de rådende åndsretningene i samtiden - det var like etter løsrivelsen fra Sverige. Dette, sammen med hans store interesse for kunst og kulturhistorie, bevirket at han satte i gang dette store utsmykningsarbeidet på gården sin. Til dette arbeidet hadde han uvurderlig hjelp av sine to lærerkolleger Anders Olsen Havdal og Christian Adolfsen Oxaas. Førstnevnte var en habil kunstmaler. Den andre var møbelsnekker og sløydlærer. Killingberg solgte gården til Nordre Trondhjem Amt Skogselskap i 1913. Noen år senere ble gården kommunens eiendom, og den tjener i dag som Leksvik bygdemuseum.

Ner-Killingberg er fredet av Riksantikvaren og omfatter trønderlåna, prydhagen og bærhagen på Killingberg mellom. Låna med hageanlegg er et kulturhistorisk viktig eksempel på hvordan de nasjonale strømningene og folkeopplysningsidealene kom til uttrykk i hverdagslige sammenhenger rundt år 1900. Låna har særlig verdifull, autentisk interiørdekor og spesialskåret løst inventar. Hagene er lite endret og er sjeldne på landsbasis. Låna og hagene er et helhetlig anlegg av høy nasjonal verdi.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss