Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2607 Stift. Kløckers HUs - Arendal Bymuseum - Utskifting av brannalarmanlegg

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til utskifting av brannalarmanlegg ved Kløckers Hus i Arendal

Stiftelsen Kløckers Hus ble opprettet i 1982 og har siden drevet Arendal Bymuseum. Huset er fredet og er byens best bevarte hus ved siden av Rådhuset. Kløckers Hus ble bygd som privatbolig i 1826 av Johannes Nicolai von Klöcker. Det er i empirestil og tydelig preget av byggestilen i København. Her finnes møbler fra 1800-tallet. De bakerste delene av huset er fra 1600-tallet.

Huset var i privat eie fram til 1982, da det ble overtatt av Stiftelsen Kløckers Hus. I dag er det et museum som viser hvordan en velstående borgerfamilie levde på den tiden.

Brannalarmanlegget fra 1984 trenger oppgradering, da det er vanskelig å få tak i reservedeler.

http://www.blaa.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss