Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2606 Marit Ingstad - Istandsetting av sidebygningen på Ingstad vestre

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av sidebygningen på Ingstad vestre

Fylkeskommunen har vurdert tunet på Vestre Ingstad til å ha høy verneverdi. Hovedbygningen ble fredet i 1924. På den tiden ble få tun som helhet fredet og fredningsverdige bygninger måtte helst være over hundre år for å bli betraktet som fredningsverdige.

I 1917 brant låven og kårbygningen på gården, mens hovedbygningen sto igjen. Eieren bygde opp igjen tunet med en vinkellåve som danner to sider i tunet. På den tredje siden ble det bygd til et kårhus som etter hvert fungerte som alders- og fødehjem for Hegra. Midt i tunet står et melkeavkjølingshus. Bygningen har stått ubebodd siden ca. 1961.

Alders- og fødestua er spesielt interessant kulturhistorisk og forteller om utviklingen av helsevesenet på landsbygda. Den breie kårboligen i sveitserstil var egnet til å bygge om til formålet. I tillegg er opprettholdelsen av tunet viktig for den freda hovedbygningen.

Forfallet er nå i ferd med å gripe tak, spesielt i sidebygningen. Det må gjennomføres sikringstiltak som forlenger bygningens levetid.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss