Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2604 Østre Aker og Haugerud sokn - Utbedring av kirkestallen ved Østre Aker kirke

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 130.000 til utbedring av kirkestallen ved Østre Aker Kirke

Rundt Østre Aker kirke ligger en rekke vernede bygninger som prestegård, kirkestallen, klokker-/kirketjenerboligen og et geitefjøs, alle fra ca. 1860.
Østre Aker kirke er listeført hos Riksantikvaren, mens de øvrige bygningene står på gul liste til Byantikvaren i Oslo.

Kirkestallen er en av om lag 4 gjenværende bygninger av dette slaget i Norge. Den har lenge stått og forfalt og er overgrodd av bl.a. store grantrær som skader fundamentet og bygningens konstruksjon. Eier av stallen er Østre Aker og Haugerud sokn og forvaltning av eiendommen er lagt til Kirkelig Fellesråd i Oslo.

Kirkestallens bevaring og restaurering står i sammenheng med et større prosjekt med tittel «Katedralparken». Området med og rundt kirken skal i større grad enn før gjøres attraktivt for både eksisterende og kommende lokalbefolkning i Hovinbyen.

Kirkelig fellesråd har gitt tillatelse til å ta initiativ til restaurering av stallen og etter hvert ombygging til alternativt bruk som kommer lokalbefolkningen til gode.

http://www.bortistu.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss