Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2585 Lars Løge - Renovasjon av 35 meter høy pipe i Norderhovgata 4A

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til renovasjon av pipe i Norderhovgata 4A på Kampen i Oslo

Kampen er et særegent og unikt bymiljø i Oslo, med en lang og fascinerende historie og særpreget arkitektur og miljø. Pipa det søkes støtte til er sentral i dette arkitektoniske miljøet. Kampen er et strøk i Oslo, mellom Tøyen og Vålerenga, preget av eldre bebyggelse fra 1800-tallet, særlig trehusbebyggelse. Kampen er i dag en del av Bydel Gamle Oslo. Ordet kamp betyr bergkolle og beskriver strøkets beliggenhet.

Kampen ble innlemmet i Kristiania så sent som i 1878 og hadde derfor ikke vært omfattet av tvangen til å bygge i mur, som i hovedstaden. Dette har vært med på å gi Kampen et særpreg og i motsetning til flere andre forsteder har mange trehus blitt bevart her.

Bygget i Norderhovgaten 4a ble bygget i 1875 som verksted og bakeri med en svært iøynefallende pipe på 35 meter, og brukt som bakeri til godt etter 2. verdenskrig. De siste 20 årene har det blitt gjort om til atelier og senest til leilighet.

Bygningens pipe preger hele bydelsbildet på Kampen og er en elegant og klassisk fabrikkpipekonstruksjon som kan sees fra hele Oslo sentrum.

Thorbjørn Egner vokste opp på Kampen og etter sigende har denne pipe inspirert ham til å skrive Tobias i Tårnet.

Huset er i god stand, bortsett fra den 35 meter høye og 139 år gamle pipen, som trenger renovering og sikring for å unngå fallende stein og mur ved frostspreng og annen skade på personer og på bygg. Pipens tilstand i dag er ikke forsvarlig, men rivning vil være trist både for eiere og for bydelens egenart.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss