Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2584 22B Kontaktsenter - Bokollektiv for vanskeligstilte ungdon

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til utbetalt husleie i forbindelse med 22Bs boligprosjek

Stiftelsen UNI har siden 2004 gitt bidrag til 22B sitt arbeid for å redusere ungdomskriminaliteten i Trondheim. Trondheim Torg var Midt-Norges tyngst belastede område for ungdomskriminalitet. 22B har bidratt til å redusere kriminaliteten med 50 %. Ungdom som mangler fellesskap og har hatt en vanskelig oppvekst samler seg rundt kjøpesenteret og blir lett fristet til å flykte fra hverdagens problemer gjennom rus og kriminalitet.

22B drives av 5 ansatte sosialarbeidere og mange frivillige studenter og voksne. Til sammen ble det gjort over 10 årsverk frivillig arbeid ved 22B i 2014. På 22B serveres gratis frokost og lunsj, og ungdommene får tilbud om å være med på arbeidstrening som har som mål å hjelpe dem ut i vanlig jobb. Om ettermiddagen er det frivillige voksne og ansatte sosialarbeidere til stede for å prate med ungdommene, spille spill med dem og ta dem med på trening og aktiviteter. Ungdommene har siden oppstarten vært aktivt involvert i driften av kafeen og hjelper til med matlaging og salg av mat.

I 2013 startet 22B bokollektiv fordi de så at ungdommer de var i kontakt med ikke fikk seg bolig. Uten bolig manglet forutsetningen til å få orden på livet sitt. Bokollektivene koster lite sammenlignet med institusjoner. Boligarbeidet er en del av et nasjonalt forskningsprosjekt der man prøver å finne ut hvordan de kan hjelpe vanskeligstilt ungdom til å få en stabil bosituasjon. 22Bs boligprosjekt formidler erfaringer i rapporter som skal hjelpe andre i Norge til å sette i gang lignende tiltak.

http://www.22b.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss