Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2583 Sverresborg - Sikring av alarmsentraler

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 171.400 til ovennevnte prosjekt

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum er landets tredje største friluftsmuseum/ folkemuseum og er en del av det konsoliderte museet Museene i Sør-Trøndelag AS. Museet ligger på Sverresborg rundt borgruinen etter Kong Sverre som er et kulturminne av nasjonal verdi. Sverresborg Trøndelag Folkemuseum har et anselig antall bygninger på sitt område med ca. 110 bygninger.

Bygningssamlingen består av bygninger fra hele trøndelagsregionen, hovedsakelig fra 17-1800 tallet. Her er til sammen sju fredete bygninger, bl.a. Haltdalen Stavkirke, Lo kirke og det ærverdige Tavern, bevertningssted fra 1739 og fergemannsbolig, for å nevne noen.

Foruten bygningssamlingen har Sverresborg Trøndelag Folkemuseum en stor samling av kulturhistoriske gjenstander og foto. Gjenstandene oppbevares i magasin og ellers i øvrige bygninger. En del gjenstander er utstilt i miljøutstillinger i forskjellige hus. Museet har stor aktivitet og er åpent hele året.

Museets bygninger og samlinger er i dag sikret. Innbruddsalarm er montert i byggene Byggene har også brannvarsling som melder alarm direkte til 110-sentral, i tillegg til at de to kirkene, vertshuset Tavern og Løveapoteket er sprinklet.

http://www.mist.museum.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss