Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2581 Sykkylven Røde Kors - Redningsbåre for terreng

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 41.000 til en redningsbåre på hjul for terreng

Sykkylven Røde Kors er en humanitær organisasjon der innsatsen til medlemmene er basert på frivillighet. Medlemmene våre bruker av sin fritid for å delta på kurs uten å få dekket tapt arbeidsfortjeneste eller kompensasjon fra Røde Kors.

Sykkylven Røde Kors har 405 medlemmer. 60 medlemmer har meldt seg som Beredskapsvakt som er et lavterskel tilbud der man forplikter seg til en kveld i året med opplæring i f.eks. førstehjelp. Beredskapsvaktene kan utkalles ved større hendelser og kriser.

Sykkylven ligger midt i Sunnmørsalpene med terreng som blir aktivt brukt av turgåere. Det er et sterkt behov for å kjøpe inn en redningsbåre med hjul til å transportere skadde/akutt syke pasienter i terreng. En redningsbåre med hjul vil gi sikrere og hurtigere transport av pasienter.

https://www.rodekors.no/sykkylven

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss