Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2580 Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum - Sikringstiltak på M/S Gamle Oksøy

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til å restaurere og re-sertifisere Mann Over Bord båt samt restaurere og re-sertifisere brannslukningsanlegget om bord i Gamle Oksøy

Fartøyet M/S "Gamle Oksøy" ble i 1996 gitt i gave fra Kystverket til Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Den gangen gikk fartøyet direkte fra operativ drift for Kystverket til å bli et flytende museum. Fartøyet er bevart på en utmerket måte av fartøyvernsenteret, og har vært brukt til formidling av både Kystverkets historie, men også skipsverfts historie og fartøyvern.

I 2014 ble fartøyet overtatt av Lindesnes fyrmuseum som er en del av Kystverkets etatsmuseum (Kystverksmusea). Her forsøker man å videreføre ivare¬takelsen av skipet på den aller beste måte og har bl.a. skiftet ut stål i rennestein på bro.

For å opprettholde sertifikatene på skipet og å ivareta sikkerheten til skip og mannskap er det planlagt å restaurere og re-sertifisere Mann Over Bord båt og brannslukningsanlegget i maskinrommet.

http://www.lindesnesfyr.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss