Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2578 Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - Innkjøp av ATV

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til kjøp av en ATV for Drangedal Røde Kors Hjelpekorps

Drangedal er en skogskommune i Telemark fylke, med ca. 4.200 innbyggere. Drangedal Røde Kors er en aktiv lokalforening med ca. 80 aktive medlemmer fordelt på hjelpekorps besøkstjeneste og beredskapsvakter.

Hjelpekorpsmedlemmer la i 2014 ned over 5.000 tjenestetimer, noe som er mye til å være en liten lokalforening. Hjelpekorpset har godt samarbeid med Politiet og Drangedal Kommune.

I Drangedal er det mange steder som er uframkommelig med vanlige fremkomstmidler. Utmarken i Drangedal er stor. Det er mange som bruker naturen til bl.a. jakt og fiske, samt rekreasjon. I denne forbindelse er det ønskelig å anskaffe en ATV, beregnet for terrengkjøring. Dette vil være et hjelpemiddel for å frakte ut skadde og savnede personer, samt materiell til søk og redningsaksjoner.

http://drangedalrodekors.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss