Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2576 Ellen Marie Hansteen - Istandsetting av fyrtårnet på Litløy fyr

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 ril istandsetting av Litløy fyr.

Litløy fyr er et kystfyr som har lyst opp leia mellom Skomvær fyr i sør til Anda fyr i nord siden 1912. Fyrtårnet er et åttekanta betongtårn som rager 55 m over havet. Da fyret ble elektrifisert i 1959, var fyret et av de sterkeste med en 1000 watt pære som lyste 20 nautiske mil, og var svært viktig både for fiskere og andre skip på yttersiden av Vesterålen. Fyret ligger nærmere 6 km fra fastlandet og det tar ca. 15 min. med rask båt å komme dit. I sin tid var Litløya en del av et kultursentrum i havet sammen med naboøya, Gaukværøy.
Arkeologer var på befaring på Litløya i 2010 og fant 15 steinaldergroper samt muligens en båtgrav fra jernalderen. Storhetstiden var på 1800-tallet da det bodde 176 personer på øyene og det var flere fiskevær, skole, kapell, alkoholutsalg, post, pomorhandel m.m.

I 1895 ble det registrert om lag 900 fremmedfiskere på disse to øyene..
Da båtene ble motoriserte og innlagt vann og strøm fristet på fastlandet begynte aktiviteten og bosettingen på øyene å avta. Fra 1950-tallet var det kun fyrvokterne på Litløy fyr som bodde der.

I 2006 kjøpte Ellen Marie Hansteensen fyret og har siden bodd fast på fyret hele året, og holder dermed livet på øyene i hevd. Hun fikk kjøpe fyret for å gjøre det tilgjengelig for allmennheten og har siden jobbet med å sette i stand anlegget slik at det kan brukes til gjestevirksomhet. Dette vil innebære oppgradering slik at tårnet kan brukes hele året.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss