Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2574 Friluftsmuseet Stenberg - Restaurering av skål på amtmannsgården Stenberg

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 81.696 til restaurering av skålen på den fredete amtmannsgården Stenberg

Mjøsmuseet er et regionalt, konsolidert museum med museumssamlinger på Gjøvik, Toten og Minnesund. Museet forvalter samlinger innen arkiv, fotografi og gjenstander, og mange bygninger, parker og kulturmiljø. Tradisjonsmusikkarkiv, bygningsvernrådgiver og Opplandsarkivets sekretariat er lagt til museet. Mjøsmuseet dokumenterer og formidler kulturhistorie fra bygd og by, industrihistorie og Mjøsas maritime historie.

Stenberg er et stort friluftsmuseum som viser kulturlandskap, byggeskikk og sosiale forhold på Toten på 1800-tallet. Museet er bygd opp rundt amtmannsgarden Stenberg og ligger omgitt av en vakker park, åker og eng. Garden ble fredet i 1924 og har blitt utviklet fra å være amtmannsgard til også å bli et av landets større friluftsmuseer.

Foruten hovedbygningen som er fra 1790-tallet, består anlegget av 11 forskjellige hus samt en nesten 30 mål stor vakker park i landskapsstil.
Skålen er sammensatt av to laftekasser med lukket sval. Bygningen har fire doble porter på sørveggen, to dører på østveggen og en dør i andre etasje mot vest. Byggeår er 1805-1826 og fikk ny kledning i 2011. Her er det oppdaget forskjellige fuktskader som nå skal restaureres.

http://www.mjosmuseet.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss