Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2573 Stiftelsen Agatunet - Lagmannsstova - Forskning og formidling i forbindelse med restaurering

fikk på styremøte 25. august 2015 i Stiftelsen UNI kr. 180.000 til forskning og formidling i forbindelse med restaurering av Lagmannsstova i Agatunet

Hardanger og Voss Museum er en paraplyorganisasjon med seks avdelinger i fire kommuner i Hardanger og en avdeling på Voss. Hardanger folkemuseum og Stiftelsen Agatunet ligger på vestsida av Sørfjorden i Ullensvang herred.

Agatunet ligger rett ved den gamle riksvegen 550 mellom Odda og Utne i Hardanger.

I dag er vegen ført i tunnel bak tunet. Tidligere gikk all transport sjøvegen. I dag er det 30 freda hus i tunet som er eiet av Stiftelsen Agatunet. Ved fredningen i 1938 var der 60 hus. De fleste av disse husa er i dag revet, men også hus utenfor det sentrale tunet er fredet. Agatunet fremstår som et klyngetun med preg av 1800-tallets arkitektur. Lagmannstova er fra 1200-tallet, og er den eneste i sitt slag igjen i Norge fra den tidsepoken. Stua var en del av et større bygningskompleks, eiet av Sigurd Brynjulvson som bodde på Aga til sin død i 1303. Bygningene fikk stå helt til 1811 da alle, unntatt Lagmannstova ble demontert og senere benyttet i nye bygg som gjenbruksmateriale.

I august 2015 startet restaureringen av den automatisk freda bygningen fra 1200-tallet. Det er ca. 200 år siden bygningen sist ble restaurert og det blir ca. 200 år til neste gang. I denne forbindelse ønsker museet å forske på verktøybruk og på verktøyspor i bygningen. Formidling av dette arbeidet er også viktig. Det er et ønske å samle ulike grupper som tradisjonshåndverkere, forskere, historieinteresserte og andre besøkende i Agatunet under restaureringen.

Helletaket på Lagmannstova ble lagt på enten i 1811 eller 1855. Et helletak varer fra 150 til 200 år. Helletak må legges om etter disse åra fordi undertak og feste må skiftes. Neste gang taket blir reparert blir trolig i 2215.

Lagmannstova er sett på som et særdeles unikt kulturminne og man ønsker å trekke flere personer inn i arbeidet. Tema er forvaltning og immaterielt arbeid, samt muligheten til å forske på verktøyspor.

Man ønsker å samle ekspertise fra ulike avdelinger i Hardanger og Voss Museum, samt personer utenfra, til å delta i forsking på materialet. Gruppen vil bestå av både håndverkere og akademikere.

http://www.agatunet.no/aktuelt.aspx

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss