Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2553 Svein Olav Bergh - Restaurering av Hemmingsjord Kai

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av Hemmingsjord Kai

Dampskipskaia på Hemmingsjord ble bygd i 1926 og har frem til ca. 1965 hatt anløp av lokalbåten. Kaia har gjennom alle år vært viktig for samferdselen i Sørreisa kommune.

Tilstanden på kaia er nå kommet i en slik tilstand at noe må gjøres. Man må se på Hemmingsjord kai som en viktig del av vår kystkulturarv og det vil være meget trist om den må rives.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss