Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2551 Margareth Hjartåker - Restaurering av naust i Einingevik i Lukksund

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av gamlenaustet i Einingevik

Det gamle naustet i Einingevik er trolig mer enn 200 år gammelt og et flott eksempel på et tradisjonelt naust i Sunnhordaland. Spesialbygget er laget for å huse færingen eller seksæringen, - fiskerbondens bruksbåter.

Bygningsvernkonsulenten ved Sunnhordaland museum på Stord har blant annet uttalt: Naustet er et enkelt og tradisjonelt oppbygd med grunnmur i overflatestein. Gården Einingevik ligger malerisk til ved Lukksundet og er et godt eksempel på et enkelt vestnorsk småbruk. Her kan man lese den historiske utviklingen i de ulike byggene som eierne har ført opp gjennom åra; fra den minste smia til den største løa. Naustet er kanskje det eldste bygget på garden og må nå restaureres for ikke å kollapse helt. Vitale bygningsdeler er såpass skadd at de må erstattes, men det anbefales sterkt å ta vare på deler av trevirket som er brukbart for å ta vare på spor som bekrefter byggemåter og detaljer for kommende generasjoner.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss