Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2548 Inga Skei og Odd l. Haugen - Istandsetting av driftsbygning på Haugen

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av driftsbygningen på Haugen

Driftsbygningen på Haugen Gård på Løkken verk er et bygg som er viktig for tunet og forståelsen av hvordan livet på gården var før. Her er blant annet fjøs, høytrev, vedskjul, kornlåve, torvtrøske og neverlager. Fjøsdelen er av tømmer og denne enden av bygningen ble utvida for over 100 år siden.

Det er ønskelig å ta vare på driftsbygningen så den kan fortsette å fortelle historien sin. På framsiden mot tunet er det en flott gråsteinsmur. Den største utfordringen er muren på baksida inn mot terrenget, der muren er i ferd med å smuldre opp. Store deler av denne falt inn for ca. 35 år siden og ble støtta opp på provisorisk vis.

Driftsbygningen er bygget i 1862 der den står nå, ifølge SEFRAK-registeret. Tømmerkassen er eldre. Den ble flytta fra det gamle tunet rundt 1850.
Bygningen har en spesiell plassering øverst i tunet og har høstet interesse hos riksantikvaren.

Det er ønske om å drenere tømmerdelen av bygningen som ligger inn mot terrenget og lage en ny mur så huset kan stå og tunmiljøet holdes intakt. Videre må det byttes ut noen stokker i tømmerkassen. Ødelagte deler av fasaden mot øst og sør bør byttes, og vinduene restaureres etter gamle prinsipper.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss