Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2546 Stein Johannes Ellysef Olsen - Restaurering av taket på Karlsøy Prestegård

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 105.000 til restaurering av taket på Karlsøy Prestgård

Eiendommen Karlsøy Prestegård er gjennom den legendariske presten Alfred Eriksen nasjonalt og internasjonalt kjent som arnested for arbeiderpressen og det endelige gjennombruddet for arbeiderbevegelsen. Alfred Eriksen ble i 1903 valgt inn på Stortinget som den første parlamentariske leder for landets arbeiderklasse og var en av datidens aller største politiske kjendiser. Eiendommen er en av Nord-Norges få gjenlevende firkanttun.

Bårdstua (”Nordlyshuset”) og Stabburet er fredet og bevart i regi av avisa Nordlys og Riksantikvaren. Eiendommens uthus/aggregathus er gjenoppbygget og fjøs/låve er sikret ved hjelp av nødhjelpsmidler fra Fylkeskommunen.

Søker og eier av Karlsøy Prestegård er initiativtager og pådriver i Stedsutviklings-prosjektet ”Fremtid for Karlsøya” som bl.a. fokuserer på å ivareta Karlsøyas historiske bygningsmasse. ”Værret” på Karlsøy representerer et intakt kommunesenter fra sent 1800-tall, og målet er å kunne presentere Karlsøyas historie på en formålstjenlig måte med tildelte midler til skilting av bygningene på norsk, samisk og engelsk.

Hovedhuset på eiendommen er fra 1913 og ble initiert av Alfred Eriksen. Prestegården er i sin helhet bygget i heltømmer kledt med stående helplank innvendig. Utvendig kledning er stående panel. Selv om en del av panelet er modent for utskiftning, er det først og fremst taket som trenger å fornyes.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss