Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2545 Ole Didrik Lærum - Fornying av elektrisk anlegg, tak og vegger.

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 36.000 øremerket reparasjon av el.anlegg i h.h.t. tilbud fra Horvei

Den gamle doktorgården på Voss, skal være det eneste intakte anlegg av en distriktslegebosted i landet. Eiendommen som eies av Ole Didrik Lærum og inneholder møbler, legekontor, komplett legeutstyr, klede, dokument- og fotoarkiv o.a. som har vært i bruk siden 1860-årene. «Vangsly» eller Lærum-huset, ble bygget i 1891, og her har det bodd leger i tre generasjoner fra 1910. Hovedhuset er i rikt dekorert sveitserstil. I tillegg er det hønsehus, stall/garasje og hage.

Eiendommen ligger midt på Vestre Vangen, og for 14 år siden ble den regulert til vern som en del av «Kyrkjebøkvartalet», dvs. siste delen av Gamle Vossevangen som er igjen. Før murhuset «Kyrkjebø» ble bygd i 1936, stod det rekker med hestestaller ut mot Vangsgata, som alle er revet. Stallen på Vangsly er derfor den siste som er igjen i dette området. Stallen rommer i dag en kjøretøysamling med tre veteranbiler, flere hestekjøretøy og annet utstyr. I 2. etasje (tidligere vedloft) er det en instrumentsamling med klær fra bruk i legepraksis.

I 2010 ble det gravd ut en kjelleretasje under stallen som inneholder et fortellerrom samt et separat arkivrom med moderne rullereoler som inneholder bibliotek, arkiv og lager av gjenstander. Hele underetasjen har moderne ventilasjonsanlegg med temperaturregulering og avfukting.

I nyere tid har museumssamlingen blitt supplert med annet legeutstyr fra hele verden, og eiendommen er i dag registrert som medisinsk historisk samling i museumsnettverket som blir ledet av Nasjonalt Medisinsk Museum/Norsk Teknisk Museum i Oslo. I dag er samlingene offentlig tilgjengelige etter avtale.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss