Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2544 Telemark Røde Kors - Prosjektet "Om bare hjertet slår" for 2015

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til prosjektet "Om bare hjertet slår" i 2015

Telemark Røde Kors fikk midler i 2014 til forprosjektet «Om bare hjertet slår».
Førstehjelpskunnskap er viktig. Det er de første sekundene som teller hvis hjertet slutter å slå. Det er da det er viktig at ektefellen vet hva den skal gjøre, at barna har lært seg førstehjelp eller at andre som er i nærheten starter hjerte- og lungeredning. Det handler om liv og død. Har man mennesker rundt seg som har kunnskap om hva man skal gjøre, og gjør det, så kan det bety alt for den som har falt om og sluttet å puste.

Hjelpekorpset er ryggraden i Røde Kors. De er en viktig aktør i den frivillige redningstjenesten og bidrar i stor grad til førstehjelpsopplæring både internt i organisasjonen og til resten av befolkningen. For å bli med i hjelpekorpset må man ha et 33 timers førstehjelpskurs før man kan videreutdanne seg til å være med ut i terrenget og lete etter de som er meldt savnet. Røde Kors stiller krav til de frivillige, gir dem riktig kompetanse for å være i stand til å takle utfordringene i en leteaksjon og ta seg av mennesker med alle mulige skader.

De siste årene har vært dramatiske for de frivillige mannskapene i Røde Kors hjelpekorps i Telemark. Statistikkene viser til flere drukningsulykker, redningsoppdrag og leteaksjoner med funn av hardt skadde eller omkomne. Hovedmålet i prosjektet er derfor å gi kunnskap om førstehjelp til barn, voksne og seniorer i fylket gjennom økt satsning på hjelpekorpsene. Opplæring og oppfølging av den frivillige redningstjenesten må styrkes. Røde Kors i Telemark ønsker å øke fokuset på lederutdanning og ønsker å tilby kurs for ledelse i forskjellige situasjoner. I tillegg er det utviklet en barnehagepakke for å lære bort førstehjelp til barn i barnehagen.

https://www.rodekors.no/distriktsider/telemark/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss