Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2543 Lista Museum - Nytt alarmanlegg

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til nytt alarmanlegg for Lista museum på Vanse

Lista museum ble stiftet i 1921 og har en stor samling med kulturhistoriske gjenstander og bygg. Det er stiftelsen Listamuseet som eier 20 ulike bygg og anlegg i Farsund kommune. Alt fra enkle steinsatte «Jorplehus» (potetkjellere) til større våningshus og museumsbygget fra 1956. Den eldste bygningen er et stabbur fra 1600-tallet.

Det er Vest-Agder-museet IKS som ifølge driftsavtale har ansvaret for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som Listamuseet eier. Dagens alarmanlegg ved museet i Vanse er utdaterte. Dette gjelder både brann- og innbrudd for alle bygningene på Friluftstunet. Det haster med å få sikret bygningene for unngå tap av store kulturhistoriske verdier. Det skal være direkte varsling til brannvesenet.

Eksisterende ledningsnett/kabling er testet og funnet i orden.

http://www.vestagdermuseet.no/category/lista/?c_id=36

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss