Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2542 Suldal Røde Kors - Økt beredskap i vinterfjellet

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til alle de omsøkte beredskapstiltakene

Suldal Røde Kors er et lite, men svært aktivt hjelpekorps i Suldal Kommune med mål om å bygge beredskap og skape aktivitet som er robust og effektivt. Suldal Røde Kors ønsker å være i tråd med Norges Røde Kors sin visjon: Best på søk og redning fra fjord til fjell.

Med lokal beredskap innen søk og redning i elv, vann, sjø, om vinteren og på barmark, har organisasjonen mange frivillige med kompetanse men som har behov for å ha mye utstyr tilgjengelig. Nøkkelen til god samfunnsberedskap er å inkludere de rundt en og knytte til seg ressurspersoner som kan trå til når det lille ekstra trengs.

En stor gevinst er også å heve den generelle førstehjelpskunnskapen blant folk flest.

Beredskapen i Suldal er god, men kan alltid bli bedre. Transport/beredskapsutstyr skal fornyes, kurs skal holdes, ungdom skal aktiviseres osv. Suldal Røde Kors har en aktiv vinterberedskap med faste vakter ved Gullingen. Til å utføre beredskapen på en tilfredsstillende måte er det viktig at utstyret er av topp pålitelig kvalitet.

Man er ikke tjent med at viktig beredskapsutstyr feiler under oppdrag. Dette skaper uheldige situasjoner for mannskap, men spesielt for sårbare pasienter.

Suldal Røde Kors er den eneste frivillige redningsgruppen med lokal forankring i Suldal, og er også den eneste redningsinstansen lokalt med eget operativt utstyr for redning i vinterfjellet.

https://www.rodekors.no/suldal

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss