Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2538 Fetsund Lenser - Søppelkasseskur

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 22.000 til oppføring av søppelkasseskur for å begrense brannsmittefare ved Fetsund Lenser

Fetsund Lenser er et av 11 nasjonale tekniske og industrielle kulturminner og har åpent hele året med vekt på månedene fra mai til oktober. Museet består av et 2,5 km langt lenseanlegg i vann og på land, og 26 bygninger. Hele lenseområdet og 20 av bygningene er fredet. Fløtingsanlegget er unikt som det siste gjenværende fløtingsanlegget i sitt slag i verden. Fløtingsanlegget er fredet i den form det hadde ved anleggets nedlegging i 1985.

Søppelkasser som står plassert inntil husvegg utgjør en høy risiko for brannsmitte til bygning ved antennelse av søppel. Det er ønskelig åoppføre passende stativ i god avstand fra bygningen. Stativet lages slik at det harmonerer med bygningen og omgivelsene, samtidig som det gir god tilgang til søppelkassene både for brukere og for renovasjonspersonalet.

http://www.fetsundlenser.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss