Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2537 Fetsund Lenser - Oppgradering av brannsløyfe

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 24.000 til oppgradering av brannsløyfe ved Fetsund Lenser

Fetsund Lenser er et av 11 nasjonale tekniske og industrielle kulturminner og har åpent hele året med vekt på månedene fra mai til oktober. Museet består av et 2,5 km langt lenseanlegg i vann og på land, og 26 bygninger. Hele lenseområdet og 20 av bygningene er fredet. Fløtingsanlegget er unikt som det siste gjenværende fløtingsanlegget i sitt slag i verden. Fløtingsanlegget er fredet i den form det hadde ved anleggets nedlegging i 1985.

Ved årskontroll av brannvarslingsanlegget er det avdekket at brannsløyfene trenger oppgradering. Et velfungerende og stabilt varslingssystem er svært viktig for å oppdage en brann i tide.

http://www.fetsundlenser.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss