Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2536 Randi Dalsjø Woldseth - Restaurering av stabbur ved Dalskogen

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av stabburet ved Dalskogen

Randi Dalsjø Woldseth er i gang med å restaurere et gammelt bruk i Eidskog. Den gamle låven er tatt ned og satt opp igjen med 3 laftekasser og reisverklåve.

Småbruket består av et våningshus, stabbur og en sammenbygget låve og redskapsgarasje, i tillegg til et par enklere uthus. Uthus og låve er SEFRAK-registrert.

Bygningsmassen er lite endret de siste 50 årene og er et fint eksempel på et småbruk på 1900-tallet, med bygninger antakelig fra tidlig 1800-tallet.

Bygningene ligger i et samlet tun. Fylkeskommune som antikvarisk myndighet anbefaler sterkt støtte til dette bevaringsprosjektet.

Det antas at stabburet kan restaureres der det står, uten å tas ned først.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss