Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2535 Norsk Vasskraft- og industristadmuseum - Tetting og restaurering av tak ved Odda Vitensenter

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til tetting og restaurering av taket ved Odda Vitensenter

Odda vitensenter er eid av Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum i Tyssedal.
Høsten 2014 ble det oppdaget en større taklekkasje på Odda Vitensenter. Lekkasjen er midlertidig utbedret, men ikke tilfredsstillende. Dersom lekkasje oppstår igjen, må betydelige deler av aktivitetene for barn og unge stenges på ubestemt tid da museet ikke har økonomi til utbedring.

Vitensenteret og vitenparken utenfor er blitt naturlige element i Odda sentrum og når først taket må repareres, er det ønskelig å tilbakeføre det til oppstarten av smelteverket, ved å legge skifertak på hele bygningen.

Odda vitensenter er blitt en viktig arena for barn og unge i Odda sentrum, og arbeider for å øke realfagskompetansen ved å stimulere til aktivitet, undring og nysgjerrighet. Det er de siste årene bygd opp et godt undervisningstilbud til skolene, også skoler fra flere andre kommuner i regionen. Kontinuitet i drift er viktig og dersom senteret må stenges i en lengre periode, vil dette være svært uheldig.

Vitensenteret er en bygning ved den såkalte «Lindeplassen» som er i ferd med å bli en del av Odda sentrum. Sammen med Lindehuset, Sentralbadet Litteraturhus og Smelt - Containerverkstedet utgjør Odda vitensenter et bygningsmiljø som er regulert til «spesialområde vern» i reguleringsplanen, og er i ferd med å bli restaurert til høy bygningsmessig standard og estetisk verdi.

http://www.nvim.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss