Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2531 Sonja Henies og Niels Onstad stiftelsen - Sikringsmidler 2015

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 173.976 til nytt låssystem, nøkkeloppbevaring og kortlesere i 2 dører


Da Kunstsenteret stod ferdig i 1968, fremstod senteret som unikt i valg av arkitektoniske løsninger og bruk av materialer. Veggene i de 5 blokkene, i alt 5.000 kvm, er av håndmeislet betong, slik at steinen i betongen kommer til syne og veggmassivene fremstår som skiver av stein. Himlingene er utført i hvit brennlakkert aluminium, og brettet opp mot taket for å gi et avrundet preg til både eksteriør og interiør. I administrasjonsfløyen, i restauranten og på styrerommet, består veggene av kobberkledte søyler og glasspartier. Det er gjennomgående bruk av “gedigne” materialer i bygningens mange rom og avdelinger over to plan.

I det opprinnelige låssystemet fra 1968 er mange nøkler kommet på avveie, og det er nå ønskelig å skifte alle låser for bedre kontroll, og et sikkert nøkkelskap for oppbevaring vil bli etablert.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss