Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2435 Oslo Open Water - Sikringstiltak rundt arrangementet " Oslo Open Water - Tjuvholmen Rundt" i 2015

fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til sikringstiltak rundt arrangementet "Oslo Open Water - Tjuvholmen Rundt" i 2015

I samarbeid med Tjuvholmen KS, Norges Livredningsselskap og Oslo Havn arrangerer Oslo Idrettslag Svømming 22. august historiens andre «Oslo Open Water -Tjuvholmen Rundt». Det vil denne gang bli 4 distanser: Individuelt 2000 meter, Individuelt 1000 meter, Stafett 4 x 400 meter og Individuelt 100 meter for barn/ungdom 11 – 16 år, et arrangement som favner så bredt og med denne størrelsen har stor merverdi for mange. Bl.a. skal «Oslo Open Water -Tjuvholmen Rundt» utvikles til å bli et spektakulært arrangement i Oslo med potensiale for stor deltakelse, også fra utlandet. Arrangementet vil bli en viktig bidragsyter til publikums kjennskap til den bedrede badevannskvaliteten i Oslo indre havnebasseng. At Tjuvholmen Bad etter bortimot 100 års fravær gjenåpnet i 2012, er også en dokumentasjon på forbedringen av vannkvaliteten.

Basert bl.a. på suksessen knyttet til arrangementet i 2014, forventer Oslo Idrettslag Svømming en mangedobling av antall deltakere. Ambisjonen er at «Oslo Open Water – Tjuvholmen Rundt» skal bli svømmingens «Sentrumsløpet».

Selv om deltakelse skjer på eget ansvar har Oslo Idrettslag Svømming inngått avtaler med Norges Livredningsselskap og Oslo Havn som vil ivareta sikkerheten til vanns med høy beredskap.

Oslo Idrettslag Svømming legger ned et betydelig frivillig og ulønnet arbeid i arrangementet. Eventuelle overskudd går tilbake til barne- og ungdomsidretten i laget.

http://www.openwateroslo.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss