Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2434 Hardanger fartøyvernsenter - Vøl av gavlbåten fra Herand

fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til vøl av gavlbåten fra Herand

Gavlbåten fra Herand har vært eiet av Hardanger fartøyvernsenter (HFS) siden
1900-tallet. HFS sysselsetter i dag over 40 personer og senteret er i dag en avdeling ved Hardanger og Voss museum. HFS er et av tre nasjonale fartøyvernsentre, utpekt av Riksantikvaren og driver både med museums- og verftsvirksomhet.

Gavlbåten er bygget i Herand omkring 1915 og er en 30 fots kraftig bygget båt som har vært benyttet til garn og notfiske. Båten tok etter hvert over for de tradisjonelle små fiskebåtene. På begynnelsen av 1900 tallet ble det bygget mange slike båter i Herand. Man kan si at Herand ble et senter for bygging av denne båttypen som ble benyttet langs hele vestlandskysten. Den omsøkte gavlbåten kom til fartøyvernsenteret fra Sotra. Den er en fin representant for denne flåten av kystfiskebåter som preget kysten vår i mellomkrigstiden og de første tiårene etter. Nå er den mer sjeldent å se.

Gavlbåten ved Hardanger fartøyvernsenter blir brukt til ulike formidlingsopplegg, og er ikke en museumsbåt på land, men en museumsbåt som i sommerhalvåret ligger på vannet. Nå trengs gavlbåten trenger nå en grundig restaurering; råte er oppdaget i skroget og både motor og rigg trenger en overhaling.

http://www.hardangerogvossmuseum.no/hardanger-folkemuseum/norsk/aktuelt.aspx

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss