Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2433 Levanger kommune - Brannsikring av Middelskolebygget i Kirkegata 11

fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til brannsikring av Middelskolebygget i Kirkegata 11

Levanger har en lang historie som skoleby. Det første faste skolebygget som ble tatt i bruk i Levanger var vakthuset «Corps de Guarde» som lå på kirkehjørnet der Kongevegen svingte østover mot Brusvebrua. Huset var bygd som innkvarterings¬plass for vaktsoldater og befal som passet på under Levangermarkedet.

Denne bygningen ble i 1879 oppført som «Borger- eller Middelskole i Forening med Festivitetslokale, Kommunelokaler, lærer- og Lærerindebekvemmeligheter…». Middelskolen forandret seg og ble etter hvert til realskole og gymnas. Fra 1892 var Middelskolebygget øvingsskole for lærerskolen.

I dag benytter Bymuseet i Levanger 2. etasje som skolemuseum og Levanger kunstforening har tilholdssted i 1. etasje. Bygget rommer store lager av pedagogiske «ting» helt tilbake til 1890-årene. Bygningen er et av få bygninger i Levanger sentrum som «overlevde» siste store bybrann i 1897 og den har stor grad av autentisitet. Bortsett fra en mindre fasadeendring er det gjort lite utvendig med bygget siden det ble oppført i 1878.

I en rapport om verneverdi, gjort av NIKU, på oppdrag fra Riksantikvaren, får Kirkegata 11 høyeste vernegrad, 3. Kirkegata 11 ligger innenfor Levanger kulturmilø, som er under fredning av Riksantikvaren.

http://www.levanger.kommune.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss