Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2432 Norsk Utvandrermuseum - Brannteknisk utbedringsarbeid

fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 90.000 til branntekniske utbedringsarbeider ved Migrasjonsmuseet

Migrasjonsmuseet (tidl. Norsk Utvandrermuseum) er et landsdekkende museum for utvandring, innvandring og hjemvandring. Museet består av et friluftsmuseum og en museumsbygning med utstillinger og forskningssenter. Beliggenheten er på Ottestad i Stange kommune

Det første nybyggerhuset fra Nord-Amerika kom “hjem” til museet i 1955, og neste hus kom hit i 1962. For øyeblikket har museet 6 bygninger mens to er ennå lagret. Når friluftsmuseet er ferdig, kommer det til å være et av få museer av denne typen i Europa.

Migrasjonsmuseets hovedbygning ble bygget i 1974 og består av 3 fløyer som benyttes til utstillinger, utleie og arrangementer, administrasjon og kontorer, bibliotek, lesesal, arkiver og magasin.

Helt siden 2007 har det blitt arbeidet målrettet med brannsikring av museumsbygget.

http://annomuseum.no/museum/norsk-utvandrermuseum/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss