Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2383 Johan Randahl - Drenering ved Orkanger stasjon

fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til drenering ved Orkanger stasjon

Johan Randahl kjøpte i 2011 den frede bygningen Orkanger stasjon, og har siden kontinuerlig jobbet for å restaurere den tilbake til gammel storhet. Da han overtok bygningen var den i raskt forfall og kunne nærmest beskrives som en ruin. I dag er den delvis restaurert og mange viktige forbedringer er gjort.

Randahl er svært takknemlig for den støtten som han tidligere har mottatt fra stiftelsen UNI til reparasjon av taket. Nå ønsker han å gå videre og foreta en drenering av kjelleren under stasjonen. Situasjonen i dag er at denne er svært fuktig, noe som gir sterk soppvekst på trekonstruksjonene. Det fører også til at den gamle kalkpussen i etasjeskillet faller ned i store flak. Han er redd for at fuktigheten vil gi økende konstruksjonsmessige skader hvis man venter for lenge med å gjøre noe.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss