Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2377 Blå Kors Kristiansand - Prosjekt "Snakk om Mobbing"

fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til Prosjekt - Snakk om Mobbing

40.000 til 60.000 barn opplever ukentlig å bli mobbet, truet og holdt utenfor. Mobbing er et undervurdert fenomen og den største enkeltårsaken til psykisk sykdom blant barn og unge.

Blå Kors skal starte Norges første chat-tjeneste som spesialiserer seg på temaet Mobbing, og tjenesten skal bidra til at:
- Barn og unge som er berørt av mobbing får lett tilgang til samtaler med fagpersonell
- Pårørende får lett tilgang til informasjon, råd og veiledning når deres barn er utsatt for mobbing.
- Offentlige instanser får oppdatert informasjon om problematikken og dermed i større grad kan ta de riktige beslutninger for fremtidens arbeid mot mobbing.

Blå Kors skal samarbeide med forskningsmiljøer og sikre at barn og unges erfaringer gir økt kunnskap til samfunnet. Målet er innen 2016 å ha 22.000 chat- samtaler pr år.

Primær målgruppe er barn og unge i alderen 9 – 19 år (ca. 850.000 barn)
Temaet berører i tillegg foreldre/ foresatte/ søsken og lærere/ fritidsledere.
www.snakkommobbing.no skal være et nasjonalt lavterskeltilbud med fokus på at det vanskelige kan bli lettere å løse dersom man deler det med noen.

www.snakkommobbing.no vil gjennom chat-funksjon kommunisere med barn via deres kommunikasjonskanaler. Tjenesten skal bemannes med personell som er skolert til å håndtere mennesker/ barn som er i en vanskelig situasjon. Vi skal være en anonym samtalepartner som lytter, motiverer, støtter, oppmuntrer og gir gode råd.

www.snakkommobbing.no skal gi lettfattelig og viktig informasjon til barn som utsettes for mobbing og deres pårørende.

http://www.blakorskrs.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss