Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2373 Kåre Johann Hilt - Restaurering av lagerbygget til kalkovn i Mosterhamn i Bømlo

fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 54.000 til restaurering av kalkovnen i Mosterhamn

Den gamle kalkovnen fra 1897 er den flotteste og mest intakte kalkovnen i Sunnhordland. Da det er få regioner i landet som kan vise til samme aktivitet i f.b.m. kalkutvinning fra middelalderen og opp til vår tid, er ovnen svært spesiell. Bygningsvernkonsulenten i Hordaland fylkeskommune har registrert 36 kalkovner i Sunnhordland.

Omkring 1890 bygde Mons Gabrielsen kalkovnen i Mosterhamn. Den var i bruk til kalkbrenning fram til 2. verdskrig. Vegg i vegg med private bosteder, småbåter og flytebrygger ruver kulturminnet innerst i havnen på Moster. Ovnen er solid bygget med ovnskammer, pipe og lager bygg.

I 1991 ble hele kalkovnen kopiert og bygd opp på nytt. Det ble benyttet statlige midler gjennom «arbeid for trygd»-ordninga, og Bjørn Arve Lunde, bygningsvernkonsulent i Hordaland fylkeskommune var prosjektleder. Det ble benyttet gamle enkelt krummet uglasserte teglpanner til jobben. I ettertid ser man at dette var uheldig. Steinen var tydeligvis så dårlig at regnvannet har lekket ned på sutaket og tatt skade av dette. Dersom taket blir lagt om omgående kan man unngå større utgifter og redde de bærende konstruksjonene fra 1991. I 2013 fikk prosjektet midler fra fylkes-konservatoren i Hordaland som strakstiltak for å tetta skaden, midlertidig.

Det er mange som er bekymret for den gamle kalkovnen i Mosterhamn. Ovnen ligger et steinkast fra det kjente kalkbruddet «Moster amfi», der kalken en gang ble utvunnet. (I dag er Moster Amfi en av landets mest spektakulære utescener for teater).

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss