Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2371 Bjørn Kvarenes - Utbedring av pipe og grue med bakerovn i Rødhusbakken

fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 10.000 til utbedring av pipe og grue med bakerovn i Rødhusbakken

Rødhusbakken er et gammelt hus, anslagsvis fra ca. 1850 som har vært i familiens eie i 200 år. Sist det var brukt som helårsbolig var under siste verdenskrig. Siden har det kun vært brukt som sommerbolig.

Bygningen fremstår i dag som godt vedlikeholdt, og lite er endret. De opprinnelige, midthengslede vinduene med stort sett originale glass er intakt i nesten hele huset. Kun vinduene i den værutsatt østgavlen er skiftet ut. På fasaden er den originale steintrappa bevart, likeledes panelet og de originale kjellerdørene på hver side av trappa.

Fylkeskonservatoren i Vest-Agder bekrefter i mail at huset slik det fremstår i dag har høy verneverdi og at bygningen fremstår med eksteriør og interiør med høy grad av autentisitet.

I dag har huset tre eiere; 3. generasjon med sameie.

Pipa med grue har vært i bruk siden krigen, men det er bortimot 100 år siden bakerovnen sist var i bruk, og undertegnede kan ikke erindre at der har vært inspeksjon av brannvesenet, ei heller feiing.

I oktober var en murmester på befaring, og han konkluderte med at en inspeksjon av brannvesenet ville ha medført øyeblikkelig fyringsforbund. Han foreslo derfor:
- Innsetting av innvendig stålrør
- Oppgradering av pipeløp
- Innsetting av spjell
- Restaurering av grue med bakerovn
- Fjerning av gammel beksot

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss