Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2346 Ingmar Skårdal - Istandsetting av en seterstue på Hollvollen

fikk på styremøte 11. februar 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til istandsetting av seterstue på Hollvollen

Ingmar Skårdal driver i dag som 17. generasjon gårdsbruk med melkeproduksjon i Ålen i Holtålen kommune. Seterstua det søkes tilskudd til ble kjøpt i 1914 og har tilhørt gården siden. Den aktive setringen med dyr ble avsluttet på 1950-tallet, men setervollen har vært kontinuerlig høstet siden.

Slik seterstua står i dag, vil den snart bikke og gå tapt. Det er ønskelig å kunne sette den i stand slik at den blir bevart for ettertiden, og å få den tett, slik at man kan bruke den i større grad enn i dag. I dag er det kun brukt som lager for gamle gjenstander, møbler og annet utstyr. Taket er også blitt så dårlig at det kommer vann inn, og gammel isolering gjør at den holder på fuktigheten.

Kostnadsoverslaget er utarbeidet av Rørosmuseet, Bygningsvernsenteret. Det er vurdert dit hen at tømmerkassen må tas ned, for så å istandsettes. Det som må gjøres er følgende: Demontering og transport av tømmerkasse, nedtaking og oppsetting av deler av grunnmur, istandsetting av tømmerkasse, montering av tømmerkasse, montering innvendig panel, restaurering av vinduer, restaurering av kjellerdør, skifte og spunsing av tro og skifte av takrenne. Fjerning av terreng.

Her vil Bygningsvernsenteret ved Rørosmuseet være aktuell kandidat til å utføre arbeidet etter antikvariske prinsipper
Seteranlegget består i dag av to eldre bygninger, et fjøs og et seterhus. Seterhuset var opprinnelig omtrent dobbelt så langt, og i dag befinner seg et noe større og høyere tilbygg der denne opprinnelige delen ble erstattet. Fjøset og eldste gjenværende del av seterhuset ble undersøkt i forhold til alder og det ble tatt dendrokronologiske årringsprøver som viser bygningsdeler fra perioden 1741 til 1795.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss