Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2296 Stift. Soon Sjøskole - Bytte av dekk på skoleskipet M/S Hausten

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til bytte av dekk på skoleskipet M/S Hausten

Soon Sjøskole er en alternativ maritim ungdomsskole, etablert i 1989 som en privat stiftelse. Skolebygningen er i den gamle ærverdige Birkelandsgården som ligger ved Dampskipskaia i Son. Til kaia ligger skolens to båter; seilfartøyet MS Hausten og fiskebåten Elinor.

Soon Sjøskole er en privat skole, fullfinansiert av Staten på linje med ordinære ungdomsskoler. Skolen er et frivillig alternativ til ungdomsskole, og det er mulig å gjennomføre hele ungdomsskolen her, eller velge å være elev for en kortere periode. De som driver Soon Sjøskole har lang og bred erfaring fra offentlig skole og fra maritime miljøer.

Skoleskipet MS Hausten ble bygget i 1916, og må kontinuerlig vedlikeholdes for å møte kravene fra skipskontrollen for å opprettholde passasjersertifikatet. I våres var båten på verft ved Promhavn slipp på Nærsnes. Der ble det under arbeid med dekket oppdaget råteskader på bjelker o.l. Disse råteangrepene bør stoppes så raskt som mulig før de brer seg videre. I denne sammenheng har fagfolkene på Promhavn slipp utarbeidet en plan for dette.

Promhavn slipp har kapasitet til å utføre jobben fra desember 2014 til mars 2015. Dette er en fin periode for skolen da fartøyet normalt ligger i opplag i disse vintermånedene, og arbeidet vil da ikke berøre det maritime opplegget ved skolen.

Det er forbundet store kostnader til å ivareta et nesten 100 år gammelt seilfartøy. Det løpende vedlikeholdet gjøres selv på skolen, og elevene lærer mye om hvordan man tar vare på et gammelt fartøy. Utfordringene nå er at de ikke har kompetanse eller utstyr til selv å utføre dette arbeidet på skolen.

Skolen ønsker derfor å søke om økonomisk bidrag for arbeid som nå må gjøres på skoleskipet Hausten, og poengterer i denne sammenheng at dette fartøyet har hjulpet hundrevis av ungdom, som strever i skolehverdagen, til å finne ny motivasjon for skolearbeidet. Skolen ønsker derfor svært gjerne å kunne fortsette å bruke Hausten i sitt pedagogiske opplegg.

http://www.soonsjoskole.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss