Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2295 Arne Nordø - Istandsettng av naustet i Snekkevika

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til istandsetting av naustet i Snekkevika

Byggmester Rune Revheim uttaler bl.a.: Snekkevika er del av det eldste bomiljøet som finnes på Vestlandet. Området rundt Fosnstraumen har vært bosatt i omkring 10000 år. Naustet er et minne fra fiskerbondens hverdag og er vel verdt å ta vare på. Sammen med Kristianhuset og den vesle jordflekken omkring, er dette et særsynt minne om hvordan folk livberga seg i små kår før i tiden.

Museumssenteret i Hordaland uttaler bl.a.: Naustet i Snekkevika har hørt til husmannsplassen Snekkevika som lå under Litlelindås. I dag er våningshuset i bruk som fritidsbolig og har de senere årene blitt omsorgsfullt satt i stand. Herfra går stien ned til naustet som ligger lunt til i den sørøstvendte Snekkevika like ved Fosnstraumen. Navnet Snekkevik kan tyde på at i denne vika har vært båtopptrekk i lengre tid. Snekke var det langskipet ble kalt i vikingtiden. I Fosnstraumen har det vært rikt fiske siden steinalderen, noe de tallrike funnene fra den tiden tyder på. Det var også heimefiske som dette naustet ble benyttet til. Fisken ble fraktet i fiskekister til Bergen, enten for årer eller segl, for å bli solgt der.

Naustet, slik det står i dag, ble bygget omkring 1900 med bruk av gjenbruksmaterialer. Det er benyttet både eldre kledningsbord og fiskekister i kledningen. I den bærende konstruksjonen som minner om grindkonstruksjon, er det også for det meste brukt gjenbruksmaterialer. Taket er dekket av teglpanner. Når det gjelder bakveggen, støa og den vesle kaien, er murverket her av beste kvalitet. Han som bygde dette livnærte seg delvis som tørrmurer, noe anlegget bærer preg av.

Kulturverntjenesten i Nordhordland var på befaring i august 2014 og mener at det ikke er mange slike husmannsplasser igjen i Hordaland, og særlig ikke ved kysten og har derfor høy kulturminneverdi. Naustet er imidlertid i svært dårlig stand og bør sikres før vinterstormene setter inn.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss