Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2291 Svende H. Tømmerås - Restaurering av tak på Agle Vestre

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 øremerket omlegging av taket på Agle Vestre


Trønderlåna tilhører gården Agle Vestre og er SEFRAK registrert og tidfestet mellom 1800 – 1899.

Låna er i dag bolighus for Svend H. Tømmerås som overtok gården etter sin far i 1985. Hans farfar, Svein Tømmerås overtok gården i 1930.

Agle er av de eldste gardene på Snåsa og skal være rydda så langt tilbake som i romersk jernalder. Før 1350 ble Agle delt i Vestre og Østre. Da Vestre fikk to brukere, ble garden for den nye mannen reist helt inntil husa på parbruket. I 1761 brant begge de sammenbygde brukene på Vestre ned til grunnen. Huset som ble bygget etter brannen i 1761 er den omsøkte trønderlåna.

I første omgang må taket skiftes for å hindre lekkasjer og forfall. Det har vært mange småreparasjoner de siste årene, men nå er både stein og ikke minst det under-liggende taket i dårlig stand. Verandaen har også en god del råte på stolper og gelender. Ett tak på innvendig loft har fått store vannskader med mugg og må skiftes.

Det haster med å komme i gang hvis huset skal kunne bevares.
Vinduene er også dårlige og store deler av det innvendige er gammelt og nedslittm nmen er ikke prioritert i denne omgang.

Taket utvendig har betongtakstein av en type som ikke kan erstattes. Dette er avklart med kulturminnevernet. De mener at ny takstein må legges som mest lik den gamle. Byggmester Øien, med lang erfaring med restaurering av tak, anbefaler takstein type Zanda grå, som det beste alternativ. Byggmester Øien har også kommet med kostnadsoverslag.

Utbedring av veranda og taket på loftet er tenkt å gjøre selv med veiledning fra snekker. Verandaen har spesielle profiler på gelenderet som må sages ut for hånd og stolpene har en profiler som er tenkt laget selv. På loftet legges perlepanel i taket, og på veggene vil man finne en tapet som ligner på den opprinnelige.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss