Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2290 Line Bergseth - Oppsetting av pipe på Bryggerhuset på eiendommen Grensen

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 15.000 til istandsetting av pipen på bryggerhuset på eiendommen Grensen

I 1999 kjøpte Line Bergseth tidligere Sund og Co Landhandel som ligger helt inntil grensen i Aremark kommune. Stedet heter Grensen og ble bygget i slutten av 1890 årene av Peder Sund. Her ble det drevet landhandel frem til ca. 1986.

Stedet har et stort hovedhus i sveitserstil i 3 etg., en låve og et mindre bryggerhus som ligger helt inntil Svenskegrensen.

Den pågående restaureringen ble startet ved kjøp av huset i 1999, og Bergseth har fått tilskudd til dette fra Aremark kommune, Fylkeskonservatoren i Østfold Fylkeskommune samt fra Stiftelsen UNI gjennom Ta et tak.

Det er lagt vekt på antikvarisk restaurering og å få stedet tilbake til den stand som det ble bygget. I 2008 fikk eiendommen status som Kulturminne.

På alle bygningene er det lagt nytt tegltak, og låven som var i ferd med å bli kondemnabel, er nå i drift som verksted, loppemarked og vedskjul. Bryggerhuset er blitt atelier og galleri, og her planlegges også en sommerkafé. Hovedhuset er bolig og atelier, lager, vedlager med kontor 1. etg. i den tidligere landhandelen.

I dag slutter pipen på bryggerhuset på loftet. Av gamle bilder ser man at bryggerhuset har en høy pipe. Et hus er ikke et hus uten pipe og vedfyring, og det er et ønske å mure opp resten av pipa over tak, samt å installere et indre rør for å få den godkjent av feier.

Bergseth har samlet 300 gamle murstein og har en gammel ovn fra sitt barndomshjem på Hov.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss