Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2271 Maritastiftelsen - Maritafestival

fikk på styremøte 21. oktober 2014 i Stiftelsen UNI kr. 40.000 til Maritafestivalen

MaritaStiftelsen ble dannet i 1984 på bakgrunn av det forebyggende arbeidet som Leiv O. Holstad startet i 1975. Arbeidet har vokst og består i dag av flere avdelinger. Deriblant et botilbud for ungdom med rusrelaterte problemer (Marita Bo), oppsøkende virksomhet i de tyngste rusmiljøene gjennom Maritakafeen og fengselsarbeidet (i 7 fengsler på Østlandet) samt ettervern og arbeidstrening i Marita Brukthandel i Oslo og Mjøndalen (25 arbeidstreningsplasser).

I år har det gått 30 år siden arbeidet ble formalisert som en stiftelse, noe som skal markeres. En slik fest blir derfor en investering som man regner med at vil gi mye mer tilbake. Mange ønsker å bidra på ulike måter; Morten Harket vil opptre uten honorar og Trond Moi vil sørge for deilig mat for ca. 200 mennesker som vil komme innom på de ulike arrangementene disse dagene.

MaritaStiftelsen har siden 1996 drevet Maritakafeen og i 2008 ble «prosjekt Ny karriere» startet med spesielt fokus på mennesker i prostitusjonsfeltet. Siden 2010 har prosjektet gått over til å bli en avdeling i MaritaStiftelsen med navnet Marita Women.

Marita Women er et motivasjons- og relasjonsbyggende tiltak, primært rettet mot utenlandske kvinner med ulik etnisk opprinnelse som har tilknytning til prostitusjonsfeltet i Oslo. Tiltaket omfatter oppsøkende virksomhet på gateplan, åpen ettermiddags- og nattkafé og arbeidspraksis.

Marit Women har delfinansiering fra Justisdepartementet og Oslo kommune, men er også avhengig av privat støtte.

Maritakafeen har som formål å gi omsorg i en fortvilet livssituasjon, samt å motivere og legge til rette for tiltak som fører til et meningsfylt liv uten behov for vanedannende medikasjon. Kafeen er åpen hver kveld fra kl. 19 – 22 og på dagtid drives individuell oppfølging. Fra januar til august i år var det et snitt på 30 gjester pr. kveld, de fleste rusavhengige. Virksomheten gir en bred kontaktflate i rus- og prostitusjonsmiljøet i Oslo sentrum og målsetningen er å motivere til positiv livsendring m.m. Kafeen er et fristed der gjesten blir sett og hørt, får kjøpt billig mat og drikke i tillegg til klær og pledd.

http://www.marita.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss