Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2213 Skotfos Revyteater - Midlertidig sikring av tak

fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til midlertidig sikring av taket på Festiviteten.

Festiviteten på Skotfoss ble bygget i 1907/1908 av Solum gamle Venstre, delvis finansiert av Skotfos Brug.

Skotfoss Revyteater kjøpte huset i 1988 og har siden drevet huset som et kulturhus for lokalbefolkningen og kommunen for øvrig.

Skotfoss Revyteater har i dag 25 medlemmer.

Byggmesterfirma Jensen & Schjerven AS har vært på Festiviteten på befaring og konkluderer med at det er et stort behov for oppgradering av taket. Han har gitt et tilbud for omlegging av hele taket på Festiviteten kostnadsført med kr. 731.250. Imidlertid har det ikke vært mulig å reise så mye penger.

Festiviteten på Skotfoss er ikke fredet etter kulturminneloven og faller derfor utenfor tilskuddsordninger fra Riksantikvaren, men Fylkeskommunen at Festiviteten på Skotfoss er bevaringsverdig og anbefaler å søke andre tilskuddsordninger.

Det søkes derfor om midler til midlertidig sikring.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss