Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2208 Bøndernes Hus Hærland SA - Utbedring av kjøkken

fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til elektrisk anlegg i forsamlingshusets kjøkken.

Bøndernes Hus SA er et forsamlingshus i Hærland som er en grend i Eidsberg kommune i Østfold fylke. Huset er eid av privatpersoner og frivillige lag og foreninger i bygda vår. Huset leies ut og driftes på dugnad av de som til enhver tid sitter i husstyre.

Vedtektsfestet formål er å reise og drive et samfunnshus for dermed å skaffe stedets innbyggere et samlingssted med rom for møter, fester, kino- og teaterforestillinger, kafe, studierom og idrettslokaler
Bøndernes Hus SA er oppført i klassisk empirestil i to hele etasjer fra ca. 1930.

Fylkeskonservatoren i Østfold vurderte i 2008 at bygningen har stor verneverdi og har etter dette blitt regulert til bevaring.

I 2008 startet et omfattende vedlikeholdsarbeid for å bevare bygningen, med tilbakeføring til den opprinnelige stilen. Alt arbeidet ble gjort i dialog med Fylkes-konservatoren.

Hele huset ble videre sikret med et vanntåkeanlegg og huset fikk utvendig ny panel i original form og med restaurerte vinduer fra 1932.

Siden 2008 er det blitt utført over 5.000 dugnadstimer av en fast gjeng med pensjonister, et utrolig engasjement i en grend med ca. 1100 innbyggere.
I 2014 vil kjøkken og et tilbygg bli oppgradert; med et kostnadsoverslag på kr. 1 mill. Prosjektet er blitt delt opp i mindre delprosjekter og Stiftelsen UNI søkes derfor om penger til elektroarbeid i et nytt tilbygg og på kjøkkenet. Tilbygget er godkjent av Fylkeskonservatoren.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss