Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2135 Åkrehamn Fartøyvernforening - Havarert spyle og lensepumpe for Rima 1

fikk på styremøte 5. juni 2014 i Stiftelsen UNI kr. 30.000 til havarert spyle og lensepumpe for Rima

Åkrehamn Fartøyvernforening er stiftet med det formål å verne om, og ta vare på den lokale maritime kystkulturen, og holder til som navnet tilsier i Åkrehamn, en liten by på vestsiden av Karmøy. En gruppe ildsjeler ville finne en båt som kunne passe som verneprosjekt. Valget falt på M/S Rima I, hjemmehørende i Vedavågen, noen få kilometer fra Åkrehamn. Da båten høsten 2006 skulle hogges, ble Åkrehamn Fartøyvernforening startet opp for og ta vare på den, og etter kontakt med Fiskeridirektoratet i Troms ble Rima I unntatt kondemnering og formelt vernet og oppført på vernelisten. Rima I ble bygget ved Lista Treskipsbyggeri, Borhaug og levert Georg K. Georgsen i Vedavågen i April 1961, og har vært brukt som reketråler.

Lensepumpen som er påhengt hovedmotoren på M/S Rima er nå havarert. Pumpen holder fartøyet lens under seilas men er også spyle og brannpumpe. Hele pumpehuset er tæret opp og de midlertidige reparasjonene som er gjort holder ikke lengre. Demontering/montering må gjøres i april i forbindelse med slipsetting.

http://www.finnskogen.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss