Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2128 Stiftelsen Christian Radich - Sikkerhetsrelaterte arbeider

fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 1.000.000 til sikkerhetsarbeider i forbindelse med verkstedoppholdet for Christian Radich

Christian Radich ble levert i 1937 til Stiftelsen Østlandets Skoleskib, og seilte frem til 1998 som skoleskip. I denne tiden har nesten 17.000 unge fått sin maritime utdannelse om bord. Siste elev gikk i land i 1998 da skoleskipsordningen falt bort gjennom Reform-94, og skipets eksistens ble avhengig av annen støtte.

Christian Radich var stjerne i filmen «Windjammer» og hadde også en fremtreden rolle i TV-serien «Onedin-linjen», og har i hele sin levetid fungert som en Norsk seilende ambassadør. Hun har markert seg på et stort antall arrangementer i utlandet og vunnet en rekke regattaer i inn- og utland. Dette gir ære og berømmelse, men dessverre intet overskudd.

I 2002 uttalte Stortingets kultur komité at de tre seilskipene, Christian Radich, Sørlandet og Statsraad Lehmkuhl er noen av de viktigste kulturskatter vi har i Norge.

Stiftelsen Christian Radich har som mål å bevare skoleskipet Christian Radich for kommende generasjoner gjennom aktiv drift. Skipet har Oslo som sin hjemmehavn, med kaiplass på Akershusutstikkeren.

Driftsinntektene kommer fra bl.a. chartervirksomhet i Oslofjorden, skoletokt og utenlandstokt med betalende medseilere, samt kontrakt med Sjøforsvaret.
Skipets tekniske tilstand er akseptabel, men preges av alderen.

I 2008 ble det foretatt utskifting av dobbelbunn i akterskipet, og en av mastene ble overhalt.

Etter at GPS ble befridd for privat og kommersiell bruk, åpnet det for en kobling av posisjon mot elektroniske kart. Dette har gitt grunnlag for et helt nytt sikkerhetsnivå for skip. Elektronikken har således overvunnet papirkartene med god margin. Man hilser endringene velkommen, men krav til utskifting av utstyret gjør behovet stort for ekstern bistand.

http://www.radich.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss